Voor meer informatie:

 

Bel je ons op:

06-42968696 / 075-6166999

 

Of stuur je een e-mail naar:

info@rijschoolsuper-b.nl

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Super-B en op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Rijschool Super-B. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken die nageleefd dienen te worden door zowel Rijschool Super-B als door de leerlingen.

 

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

 

Artikel 1

 

  1. De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die voldoet aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
  1. De leerling legt examens in principe af met de auto waarmee de rijlessen zijn gevolgd. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
  1. Indien de lessen niet door kunnen gaan, bijvoorbeeld door ziekte van een instructeur of vanwege weers- en/of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

 

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

 

Artikel 2

 

2.1De leerling dient tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2De leerling zorgt ervoor om op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles, klaar te staan. De instructeur wacht uiterlijk 10 minuten op de afgesproken plaats. Hierna behoud de rijschool het recht om de gehele rijles in rekening te brengen.

2.3De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter dient dit wel minimaal 12 uur voor aanvang van de rijles gemeld te worden, anders behoud de rijschool het recht om de gehele les in rekening te brengen.

2.4De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.5Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen vermeld in 2.4, dan behoud de rijschool het recht om de overeenkomst per direct te eindigen, zonder enige restitutie.

 

Betaling:

 

Artikel 3

 

3.1 Alle prijzen op de website en in reclame-uitingen hebben als valuta: Euro €.

3.2Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk en dienen voldaan te worden voor aanvang van iedere les.

3.3De pakketprijzen zijn aanbiedingsprijzen. Pakketten dienen volledig gebruikt te worden binnen 2 jaar na betaling, na 2 jaar komt het pakket en/of de nog niet gebruikte    

lessen te vervallen.

 

 

Examens en Tussen Tijdse Toets:

 

Artikel 4

 

4.1Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling zelf de kosten dragen

voor een nieuwe aanvraag.

4.2Mocht het examen niet doorgaan wegens weersomstandigheden, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zef te betalen.

De rijschool heeft wel het recht om 1 rijles in rekening te brengen.

4.3Een Tussen Tijdse Toets of examen wordt pas aangevraagd wanneer de instructeur vindt dat de leerling hier klaar voor is en wanneer het pakket volledig is voldaan.

4.4 Van een afgenomen pakket worden 1 rijles gereserveerd voor het examen.

 

Beëindiging van de les- pakketovereenkomsten:

Artikel 5

 

5.1De rijschool behoud het recht om alle vormen van de overeenkomst te doen ontbinden als:

- De rijschool aanleiding heeft om te vermoeden dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (artikel 2.4)

- De rijschool aanleiding heeft om te vermoeden dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de voortgang van de lessen.

5.2Wanneer de leerling zelf besluit te stoppen met lessen (voor een periode van langer dan 60 dagen) voordat het pakket volledig gebruikt is, is restitutie niet mogelijk.

5.3Wanneer het pakket niet volledig betaald is en/of als de leerling elders rijlessen afneemt, vervalt het pakket en is restitutie niet mogelijk.